โมเระ แซลมอน สุดสุโค่ย!

ปลาแซลมอนซาซิมิ 6 ชิ้น
ท้องปลาแซลมอนซาซิมิ 5 ชิ้น
แซลมอนซูชิ 1 ชื้น
ท้องแซลมอนซูชิ 1 ชื้น
แซลมอนซูชิเบิร์น 2 ชิ้น
แซลมอนมากิ 4 ชิ้น
แซลมอนแรป 2 ชิ้น
ปูอัดซาซิมิ 4 ชิ้น
ไข่หวานซาซิมิ 3 ชิ้น

฿ 699

ปลาแซลมอนซาซิมิ 6 ชิ้น
ท้องปลาแซลมอนซาซิมิ 5 ชิ้น
แซลมอนซูชิ 1 ชื้น
ท้องแซลมอนซูชิ 1 ชื้น
แซลมอนซูชิเบิร์น 2 ชิ้น
แซลมอนมากิ 4 ชิ้น
แซลมอนแรป 2 ชิ้น
ปูอัดซาซิมิ 4 ชิ้น
ไข่หวานซาซิมิ 3 ชิ้น